หน้าเว็บ

วันพฤหัสบดีที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2553

การปลูกบล็อคโคลี่

บล๊อคโคลี่ (Broccoli) http://www.chiataigroup.com/

ข้อมูลทั่วไป
ชื่อวิทยาศาสตร์ Brassica oleracea L var itarica plenck
ชื่อสามัญ Broccoli

บร๊อคโคลี่พัฒนามาจากกะหล่ำปลีชนิดใบทางตอนใต้ของยุโรป นิยมบริโภคทางตอนใต้ของยุโรป เช่น อิตาลีนำเข้าสู่อเมริกาโดยผู้อพยพชาวอิตาเลี่ยน และเป็นที่แพร่หลายในเวลาต่อมา
สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม
บร๊อคโคลี่เจริญเติบโตได้ดีที่อุณหภูมิประมาณ 20 องศาเซลเซียส ฤดูปลูกที่เหมาะสม สำหรับประเทศไทย คือ ฤดูหนาว
การเพาะกล้าลงถาดเพาะกล้า

เตรียมวัสดุเพาะโดยใช้ Peat Most 3 ส่วน Vermiculite 1 ส่วน ผสมคลุกเคล้าให้เข้ากัน ใส่ลงในถาดเพาะขนาด 50 หลุม ให้เต็มหลุมแต่ไม่ต้องกด รดน้ำให้ชุ่ม เจาะหลุมลึกประมาณ 1 มิลลิเมตร หยอดเมล็ดหลุมละ 1-2 เมล็ด แล้วกลบหลังจากเพาะเมล็ด 3-5 วัน ทำการซ่อมหลุดที่ไม่งอก โดยการย้ายต้นกล้าจากหลุมที่งอกมากกว่า 1 ต้นมาปลูกยังหลุมที่ไม่งอก ถ้าต้นกล้าเจริญเติบโตไม่ค่อยดีควรรดปุ๋ย 21-0-0 อัตรา 50 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร โดยใส่บัวรด และรดน้ำตาม ควรให้ปุ๋ยในช่วงเย็น ระยะก่อนปลูก 3-5 วัน ควรให้น้ำน้อยลงเพื่อเตรียมต้นกล้าให้ปรับตัวในสภาพแปลงปลูก ควรให้น้ำน้อยลงเพื่อเตรียมต้นกล้าให้ปรับตัวในสภาพแปลงปลูก ควรพ่นสารเคมี ป้องกันกำจัดศัตรูพืช 1 วันก่อนย้ายปลูก
การเตรียมพื้นที่ปลูก
ถ้าพื้นที่มีสภาพดินเป็นกรดควรใส่ปูนขาว 100-200 ก.ก.ต่อไร่ จากนั้นใส่ปุ๋ยคอก 1 ตันต่อไร่และปุ๋ยสูตร 15-15-15 อัตรา 50 ก.ก.ต่อไร่ แล้วพรวนด้วยจอบหมุน ยกแปลงกว้าง 1 เมตรร่องน้ำ 0.5 เมตร ปลูกแปลงละ 2 แถวระหว่างต้น 50 ระหว่างแถว 50 เซนติเมตรรองก้นหลุมด้วยปุ๋ย 15-15-15 ประมาณครึ่งช้อนชา และฟูราดานเล็กน้อยคนคลุกเคล้าให้เข้า
การย้ายกล้า
เมื่อต้นกล้าอายุได้ 25-30 วันควรทำการย้ายไปปลูกในแปลงที่เตรียมไว้ควรย้ายกล้าเวลาบ่ายถึงเย็น กรณีเพาะลงแปลงเพาะกล้าควรให้มีดินติดรากมากที่สุด เมื่อปลูกเสร็จควรรดน้ำตามทันที
การปฏิบัติรักษา
การให้น้ำ
หลังจากย้ายกล้า 7-10 วันรดปุ๋ย 21-0-0 และ 15-15-15 อัตรา 2:1 จำนวน 100 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร เมื่ออายุ 50 วันใส่ปุ๋ย 15-15-15 โดยเจาะหลุมฝังระหว่างต้นประมาณ 5 กรัมและจะใส่ทุกๆสัปดาห์
การพรวนดิน
ระยะที่ผักยังเล็กอยู่ควรพรวนดินเพื่อให้ดินระบายน้ำและอากาศได้ดี ควรพรวนดินพร้อมทั้งกำจัดวัชพืช ทุกๆ สัปดาห์เมื่อผักต้นโตขึ้น การพรวนดินจะลดลงเรื่อยๆ จนกระทั่งพุ่มกว้างติดกันจะพรวนดินเมื่อจำเป็น
การเก็บเกี่ยว
จะเก็บเกี่ยวเมื่ออายุประมาณ 50-75 วัน

การป้องกันโรคและแมลง
1. โรคเน่าเละ เกิดจากแบคทีเรีย Erwinia อาการเริ่มจากเกิดแผลเป็นรอยช้ำเล็กๆ เป็นจุดฉ่ำน้ำ เมื่อสิ่งแวดล้อมเหมาะสมแผลจะขยาย เนื้อเยื่อจะอ่อนยุบตัวลง เน่าอย่างรวดเร็วมีเมือกเยิ้มและมีกลิ่นแรงมากผักจะเน่ายุบตายทั้งต้นการป้องกันกำจัด ควรให้น้ำพอเหมาะอย่าให้แฉะจนเกินไป เมื่อพบต้นที่แสดงอาการควรถอนทิ้งและใช้ปูนขาวใส่บริเวณที่ถอนต้นออกไป
2. โรคเน่าดำ เกิดจากเชื้อ Xanthomonas campestris ระบาดมากในช่วงฤดูฝนหรือในช่วงที่มีความชื้นสูง อาการใบแห้งเป็นสีน้ำตาลหรือเหลืองคล้ายสีทอง แบคทีเรียที่เป็นสาเหตุจะอาศัยอยู่ในดิน เมื่อฝนตกจะระบาดได้กว้างขวาง ซึ่งสามารถติดไปกับเมล็ดได้
3. โรคโอกึงหรือโอเก็ง เกิดจากการขาดธาตุโบรอน พืชแคระแกร็นและมักมีรอยแตกขึ้นตามรอยผิวส่วนต่างๆ เมื่อ
ขุดดูปลายรากจะแห้งเป็นสีดำถ้าเป็นมาก หากผ่าดูตรงไส้กลางลำต้นจะเป็นสีดำ

แมลง
1. หนอนคืบกะหล่ำ หนอนคืบจะเป็นหนอนที่กินจุโดยกัดกินใบและยอด การป้องกันกำจัด โดยวิธีใช้มือจับ พ่นสารเคมีทุกๆ 7-14 วัน เช่น น๊อคไดน์ สกาย สเปโต ชาร์จ
ตารางการใช้อาหารเสริมและการป้องกันกำจัดโรคและแมลง
ช่วงเวลาปลูก การใช้สารเคมี การใช้อาหารเสริม
* อัตราต่อน้ำ 20 ลิตร * อัตราต่อน้ำ 20 ลิตร
เริ่มปลูก ใช้โนมิลดิว อัตรา 2 ช้อน ฉีดพ่นให้ทั่วแปลงเพื่อป้องกันโรคโคนเน่า ต้นเน่า
เริ่มแตกใบ โคไซด์ 2 ช้อน(20 กรัม) ออร์กามิน 30 ซีซี.
เทนเอ็ม 3 ช้อน(30 กรัม) อโทนิค 5 ซีซี.
บาวีซาน 2 ช้อน(20 กรัม) นูริช 30 ซีซี.
โนมิลดิว 2 ช้อน(20 กรัม) มามีโกร 12-9-6 30 ซีซี.
ชอสแมค 10 ซีซี.
ดี.ซี. ตรอนพลัส 20 ซี.ซี.
เริ่มออกดอก เทนเอ็ม 3 ช้อน นูริช 40 ซีซี.
(กะหล่ำดอก) บาวีซาน 2 ช้อน อโทนิค 5 ซีซี.
ชอสแมค 20 ซีซี.
ถ้าเป็น กะหล่ำปลี, กะหล่ำปม, บร็อคโดลี่ ใช้มามีโกร 21-21-21 3 ช้อน
ข้อแนะนำ : แนะนำให้ใช้ผ้าใยสังเคราะห์สปันบอนของเจียไต๋ คลุมแปลงป้องกันแมลงตัวเล็กๆได้ดี

v การป้องกันกำจัดโรคและแมลง
1.ใบจุด - ใบจะเป็นจุดสีดำ รอบๆ แผลจะเป็นสีเหลือง เมื่อเชื้อแพร่ระบาดมากขึ้น แผลจะขยาย
( Leaf spot ) ติดกัน เกิดใบไหม้แห้งกรอบ ป้องกันโดยถ้าเกิดจากเชื้อ Gercosporaใช้ เทนเอ็ม
+ บาวีซาน อย่างละ 2 ช้อน / น้ำ 1 ปี๊บ ถ้าเกิดจากเชื้อ Alternaria ลักษณะแผลเป็นวง
ซ้อนกัน ใช้ เทนเอ็ม 30 กรัม + โพลี่อ๊อกซิน 60 กรัม/น้ำ 1 ปี๊บ
2.ราน้ำค้าง - บนใบจะเป็นพื้นสีเหลือง ใต้ใบจะเป็นเส้นใยสีขาวเป็นกระจุก ป้องกันโดยใช้ โนมิลดิว
( Downy mildew ) + เทนเอ็ม อย่างละ 2 ช้อน ฉีดพ่น หากระบาดรุนแรงใช้ ลอนมิเนต อัตรา 1-2 ช้อน
3.โรคเน่าเละ - เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย เนื้อเยื่อพืชจะยุบตัวลง แผลจะมีสีน้ำตาลอ่อน เปียกและชื้นเป็น
( Soft rot ) เมือกไหลเยิ้ม มีกลิ่นเหม็นป้องกันโดยหากพบอาการเริ่มแรกฉีดพ่นด้วยนูริช 40 ซีซี. +
โคไซด์ 3 ช้อน หากรุนแรงไม่สามารถป้องกันได้
4.โรคปลายใบแห้ง - เกิดจากการขาดธาตุแคลเซียม ใบจะเป็นสีน้ำตาลฉ่ำน้ำต่อมาจะแห้งเป็นสีน้ำตาลจะ
( Tip burn ) เป็นที่ใบอ่อน ๆ ก่อนป้องกันโดยใช้นูริช 40-50 ซีซี. / น้ำ 1 ปี๊บ
5.โรคไส้ดำ - เกิดจากการขาดธาตุ โบรอน (B) อาการที่สังเกตได้คือ ต้นจะเหี่ยวเฉา รากจะผุเปราะ
( Black rot ) เมื่อผ่าดูในส่วนกลางของราก จะมีสีดำและกลวง ป้องกันโดยใช้นูริช 30 ซีซี. / น้ำ 1 ปี๊บ

ตารางการดูแลบล็อคโคลี่
วัน เดือน ปี
อายุพืช
(วันหลังย้ายกล้า)
งานที่ปฏิบัติ


เพาะกล้า และดูแลต้นกล้า


เตรียมแปลงปลูก
-หว่านปุ๋ยคอก 1 ตันต่อไร่ ปูนขาว 100-200 ก.ก.ต่อไร่ ก่อนการไถ
-ยกแปลงกว้าง 1 ม.
-พ่นยาคุมวัชพืช มอนโซ่ อัตรา 500 ซีซี.ต่อน้ำ 80 ลิตร ต่อพื้นที่ 1 ไร่
-ขุดหลุมปลูกบนแปลงที่เตรียมไว้แปลงละ 2 แถว ระยะ 50 x 50 ซม.


ย้ายปลูกเมื่อกล้าอายุได้ประมาณ 25-30 วัน โดยรดน้ำในหลุมก่อนปลูกในกรณีที่แปลงปลูกแห้ง และรดน้ำตามทันทีหลังย้ายกล้า

5
-รดปุ๋ยครั้งที่ 1 ใช้ปุ๋ย 15-15-15 และ 21-0-0 อัตรา 1:2 จำนวน 100 กรัม + มามิโกร 12-9-6 30 ซี.ซี. + ออร์กามิน 30 ซี.ซี. + อโทนิค 3-5 ซี.ซี ต่อน้ำ 20 ลิตร
-พ่นสารเคมีป้องกันและกำจัดโรคและแมลง ครั้งที่ 1 ใช้ น็อคไดน์ 30 ซี.ซี. + สเปโต 20 ซี.ซี. + เทนเอม 20 ซี.ซี. + เบสมอร์ 5 ซี.ซี. ต่อน้ำ 20 ลิตร

15
-รดปุ๋ยครั้งที่ 2 ใช้ปุ๋ย 15-15-15 และ 21-0-0 อัตรา 1:2 จำนวน 100 กรัม + มามิโกร 12-9-6 30 ซี.ซี.+ออร์กามิน 30 ซี.ซี.+อโทนิค 3-5 ซี.ซี.ต่อน้ำ 20 ลิตร
-พ่นสารเคมีป้องกันและกำจัดโรคและแมลง ครั้งที่ 2 ใช้น็อกไดน์ 30 ซี.ซี. + สเปโต 20 ซีซี. + เทนเอ็ม 20 ซี.ซี. + เบสมอร์ 50 ซีซี. ต่อน้ำ 20 ลิตร

25
-รดปุ๋ยครั้งที่ 3 ใช้ปุ๋ย 15-15-15 และ 21-0-0 อัตรา 1:2 จำนวน 100 กรัม+มามิโกร 12-9-6 30 ซี.ซี.+ออร์กามิน 30 ซี.ซี.+อโทนิค 3-5 ซี.ซี. ต่อน้ำ 20 ลิตร
-ฝังปุ๋ย 15-15-15 และ 21-0-0 อัตรา 1:1 โดยเจาะหลุมฝังห่างจากต้น 15-20 ซม. หลุมละ 15 กรัม
-พ่นสารเคมีป้องกันและกำจัดโรคและแมลง ครั้งที่ 3 ใช้น็อกไดน์ 30 ซี.ซี. + สเปโต 20 ซีซี. + บาวีซาน 20 ซี.ซี. + เบสมอร์ 50 ซีซี. ต่อน้ำ 20 ลิตร

35
-พ่นสารเคมีป้องกันและกำจัดโรคและแมลง ครั้งที่ 4 ใช้สกาย 20 g + เทนเอม 20 g พอสซ์ 30 ซีซี+เบสมอร์ 5 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร

40
ฝังปุ๋ย 15-15-15 และ 21-0-0 อัตรา 1:1 โดยเจาะหลุมฝังห่างจากต้น 15-20 ซม. หลุมละ 15 กรัม

45
-พ่นสารเคมีป้องกันและกำจัดโรคและแมลง ครั้งที่ 5 ใช้ซูมิไซดริน 10 ซีซี + บาวีซาน + เบสมอร์ 5 ซีซี. ต่อน้ำ 20 ลิตร
หมายเหตุ : การกำจัดวัชพืช พรวนดินทำตามความเหมาะสม การให้น้ำดูตามสภาพแปลง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น